อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ - Sikhoraphum, Surin

พื้นที่ 561.62 km2 คำขวัญ เมืองหลายภาษา หลากวัฒนธรรม ศิลปกรรมที่ล้ำลึก