อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ - Sangkha, Surin

พื้นที่ 1,009.00 km2 คำขวัญ สังขะเมืองสะอาด ปราสาทงดงาม ทับทิมสยาม 04 เขียวขจีป่าสน