อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ - Non Narai, Surin

พื้นที่ 199.20 km2 คำขวัญ ดินแดนเจ้าแม่โนนนารายณ์ ระบือไกลข้าวสารหอมมะลิ ปลื้มปีติการทำเกษตรอินทรีย์ มีทับหลังบ้านขุมดิน ท้องถิ่น งานบุญบั้งไฟ ประทับใจซิ่นไหมสุ่มเปล มนต์เสน่ห์เมืองโนนนารายณ์