สุโขทัย Sukhothai

คำขวัญ มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกบัวหลวง

ภูมิภาค กลาง ตัวย่อไทย สท ตัวย่ออังกฤษ STI ISO TH-64 FIPS TH09 ประชากร 601,778 พื้นที่ 6,596.09 km2

ไทย
อังกฤษ
ตำบล
คำขวัญ
เมืองสุโขทัย
Mueang Sukhothai
10
กำเนิดอักษรไทย เล่นไฟลอยกระทง สรีดภงส์แหล่งเก็บน้ำ ลายครามสังคโลก มรดกโลกล้ำค่า พระแม่ย่าพ่อขุนราม ของงามตู้ไม้แกะสลัก อาณาจักรสุโขทัย
กงไกรลาศ
Kong Krailat
11
ทองม้วนชวนกิน อร่อยลิ้นขนมผิง ปลาร้าเด็ดจริง ยอดยิ่งน้ำปลาดี
คีรีมาศ
Khiri Mat
10
เขาหลวงสูงเด่นเป็นสง่า พระแม่ย่า ถิ่นกำเนิดเกิดเป็นศรี แหล่งปั้นหม้อ ทอผ้าสรรพยาดี เลิศประเพณี คีรีมาศประกาศนาม
ทุ่งเสลี่ยม
Thung Saliam
5
พระศิลามิ่งขวัญ แม่ถันเด่นสง่า สวยล้ำค่าหินอ่อน เอื้ออาทรน้ำใจ รักษาไว้วัฒนธรรม
บ้านด่านลานหอย
Ban Dan Lan Hoi
7
สักการะหลวงพ่อปิ้ ศักดิ์ศรีเมืองหน้าด่าน ย่านทรัพยากร พักผ่อนอ่างเก็บน้ำ ชมถ้ำเที่ยวเขา ประเพณีเก่ามากมี
ศรีนคร
Si Nakhon
5
หลวงพ่อหล้าคู่เมือง หลวงพ่อเรืองคู่บ้าน แหล่งน้ำใต้ดิน ถิ่นกำเนิดฝ้าย พืชไร่งดงาม นามศรีนคร สหกรณ์ลือเลื่อง เมืองนครเดิม
ศรีสัชนาลัย
Si Satchanalai
11
ประเพณีลือก้อง ทองโบราณ ย่านผ้าซิ่น ถิ่นมรดกโลก
ศรีสำโรง
Si Samrong
13
ธรรมชาติสวยสม ถ้ำลมถ้ำวัง พระเครื่องดังลือชา เมืองใบยาสุดยอด ถั่วทอดสองร้อยปี แดนคนดีศรีสำโรง
สวรรคโลก
Sawankhalok
14
พระพุทธเรืองฤทธิ์ พิพิธภัณฑ์ล้ำค่า สินค้าพืชไร่ดัง เครื่องสังคโลกดี มีสวนพระร่วงงามตา