อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย - Kong Krailat, Sukhothai

พื้นที่ 502.38 km2 คำขวัญ ทองม้วนชวนกิน อร่อยลิ้นขนมผิง ปลาร้าเด็ดจริง ยอดยิ่งน้ำปลาดี