อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย - Khiri Mat, Sukhothai

พื้นที่ 521.90 km2 คำขวัญ เขาหลวงสูงเด่นเป็นสง่า พระแม่ย่า ถิ่นกำเนิดเกิดเป็นศรี แหล่งปั้นหม้อ ทอผ้าสรรพยาดี เลิศประเพณี คีรีมาศประกาศนาม