อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย - Thung Saliam, Sukhothai

พื้นที่ 569.93 km2 คำขวัญ พระศิลามิ่งขวัญ แม่ถันเด่นสง่า สวยล้ำค่าหินอ่อน เอื้ออาทรน้ำใจ รักษาไว้วัฒนธรรม