อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย - Si Samrong, Sukhothai

พื้นที่ 565.73 km2 คำขวัญ ธรรมชาติสวยสม ถ้ำลมถ้ำวัง พระเครื่องดังลือชา เมืองใบยาสุดยอด ถั่วทอดสองร้อยปี แดนคนดีศรีสำโรง