อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย - Si Chiang Mai, Nongkhai

พื้นที่ 198.00 km2 คำขวัญ พระอริยสงฆ์เลิศล้ำ ถิ่นเกษตรกรรม ยอดเยี่ยม แดนสองล้านสองเวียง