อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย - Fao Rai, Nongkhai

พื้นที่ 255.90 km2 คำขวัญ ห้วยงูน้ำใส ผ้าไหมสวยสี คนดีมีน้ำใจ