อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย - Pho Tak, Nongkhai

พื้นที่ 102.50 km2 คำขวัญ ถิ่นข้าวเม่า เผ่าไทยพวน หลากล้วนประเพณี สตรีสุดสวย ร่ำรวยวัฒนธรรม

ไทย
อังกฤษ
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์