หนองบัวลำภู Nongbualamphu

คำขวัญ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุทยานแห่งชาติภูเก้า ภูพานคำ แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกบัวหลวง

ภูมิภาค อีสาน ตัวย่อไทย นภ ตัวย่ออังกฤษ NBP ISO TH-39 FIPS TH79 ประชากร 502,868 พื้นที่ 3,859.11 km2

ไทย
อังกฤษ
ตำบล
คำขวัญ
เมืองหนองบัวลำภู
Mueang Nong Bua Lam Phu
15
เมืองหนองบัวลำภูเมืองน่าอยู่ ภูพานตระหง่านตา ไร่นาสวนผสม สังคมทฤษฎีใหม่ ราษฎร์รัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ
โนนสัง
Non Sang
10
ดินแดนสันเขื่อนอุบลรัตน์ ทิวทัศน์ บนภูเก้า ข้าวสารขาวบ้านถิ่น น้ำตกริน ตาดโตน ภักษาหารมากล้นกุ้งปลา
นากลาง
Na Klang
9
ศาลเจ้าปู่ลือคำหาญ ลานอโศกประสานใจ งามผ้าไหมกุดแห่ ศักดิ์สิทธิ์แท้พระธาตุเมืองพิณ ไหลหลั่งลำพะเนียงคู่เคียงใจ
นาวัง
Na Wang
5
สวยสุดล้ำถ้ำผาเวียง ลำพะเนียง น้ำใส ประเพณีขึ้นเขาไหว้พระ แดนธรรมะถ้ำเอราวัณ
ศรีบุญเรือง
Si Bun Rueang
12
ศรีบุญเรืองเมืองคนดี ประเพณีบุญบั้งไฟ ก่องข้าวใหญ่ชาวอีสาน เด่นตระการถ้ำผาสวรรค์ อัศจรรย์เขาสามยอด
สุวรรณคูหา
Suwannakhuha
8
ถิ่นกำเนิด ทสปช. ต้นตอมะขามหวานฉ่ำ แผ่นดินธรรมพระไชยเชษฐา ภูซางภู่ผาก้องกังวาน ทิวทัศน์ธรรมชาติล้ำถ้ำทอง