อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู - Mueang Nong Bua Lam Phu, Nongbualamphu

พื้นที่ 907.56 km2 คำขวัญ เมืองหนองบัวลำภูเมืองน่าอยู่ ภูพานตระหง่านตา ไร่นาสวนผสม สังคมทฤษฎีใหม่ ราษฎร์รัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ