อำนาจเจริญ Amnatcharoen

37 77 อจ ACR
พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตพระเหลา เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม
อีสาน ทองกวาว 372,137 3,161.24 km2

รายชื่ออำเภอในจังหวัดอำนาจเจริญ