อำนาจเจริญ Amnatcharoen

คำขวัญ พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตพระเหลา เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกทองกวาว

ภูมิภาค อีสาน ตัวย่อไทย อจ ตัวย่ออังกฤษ ACR ISO TH-37 FIPS TH77 ประชากร 372,137 พื้นที่ 3,161.24 km2

ไทย
อังกฤษ
ตำบล
คำขวัญ
เมืองอำนาจเจริญ
Mueang Amnat Charoen
19
พระใหญ่คู่เมือง ลือเลื่องถ้ำแสงเพชร รสเด็ดเนื้อแห้ง แหล่งเกษตร อ่างเก็บน้ำงามตา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม งามประเพณี
เสนางคนิคม
Senangkhanikhom
6
เมืองสองนาง เด่นดังข้าวจี่ ดีล้ำพลุตะไล ผ้าไหมลายขิด วิจิตรภูโพนทอง ชื่อก้องกลองยาว
ชานุมาน
Chanuman
5
ชายแดนแห่งเดียว ป่าเขียวแสนงาม งามห้วยแก่งหิน แผ่นดินน่าอยู่ ชมหมู่ภูไท
ปทุมราชวงศา
Pathum Ratchawongsa
7
พระปทุมราชเป็นศรี แหล่งมากมีภูผาสวย หลากหลายด้วยวัฒนธรรม งามล้ำผ้าทอมือ
พนา
Phana
4
พนาเมืองเก่า พระเหลาเทพนิมิต ผ้าขิดสวยดี มัดหมี่จานลาน วนอุทยาน ดอนเจ้าปู่ เมืองครูนักปราชญ์
ลืออำนาจ
Lue Amnat
7
พระเจ้าใหญ่ลือชัย หลากหลายไหมขิด แหล่งผลิตชุดวอร์ม ดอกพะยอมโสภา เสมาพันปี ประเพณีบุญคูนลาน
หัวตะพาน
Hua Taphan
8
พระศรีเจริญองค์ศักดิ์สิทธิ์ ผ้าลายขิด เลอเลิศ แหล่งกำเนิดนักปราชญ์ มรดกชาติป่าดงใหญ่ งามวิไล หนองสามขา ปวงประชาใฝ่ธรรม