อุดรธานี Udonthani

คำขวัญ อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกทองกวาว

ภูมิภาค กลาง ตัวย่อไทย อน ตัวย่ออังกฤษ UTI ISO TH-61 FIPS TH15 ประชากร 327,959 พื้นที่ 6,730.18 km2

ไทย
อังกฤษ
ตำบล
คำขวัญ
เมืองอุทัยธานี
Mueang Uthai Thani
14
ทัพทัน
Thap Than
10
ทัพทันเมืองประวัติศาสตร์ ตลาดนัดโค กระบือ เลื่องลือผ้าทอ หลวงพ่อเคลือบศักดิ์สิทธิ์ งามวิจิตรเขาปฐวี
บ้านไร่
Ban Rai
13
ห้วยขาแข้ง แหล่งผ้าทอ หน่อไม้สด สับปะรดฉ่ำ ถ้ำหลายแห่ง แหล่งชาวเขา
ลานสัก
Lan Sak
6
น้ำใสเขื่อนระบำ ถ้ำสวยเขาพระยา ป่าสักธรรมชาติ ภาพประวัติศาสตร์ เขาปลาร้า ตระการตาหินเหิน เพลินธรรมชาติถ้ำป่าตาด
สว่างอารมณ์
Sawang Arom
5
หลวงพ่อเสน่ห์คู่บ้าน บึงคอกช้างตระหง่านสง่าสม เขาหินเหิน ถ้ำเขาหินถิ่นนิยม สว่างอารมณ์เมืองคนดี
หนองขาหย่าง
Nong Khayang
9
ยุคทวาราวดีบ้านคูเมืองผ้าทอฟูเฟื่องบ้านห้วยรอบเพลงพื้นบ้านชื่นชอบบ้านท่าโพ สัญลักษณ์อักโขกระโซ้หนองขาหย่าง
หนองฉาง
Nong Chang
10
ห้วยคต
Huai Khot
3
ห้วยคตป่าใหญ่ รวมใจทุกคน ใจคนงดงาม น้ำพุร้อนพุน้ำใส พระใหญ่ เขาเชือกงาม น้ำตกไซเบอร์