อำเภอทัพทัน จังหวัดอุดรธานี - Thap Than, Udonthani

พื้นที่ 323.63 km2 คำขวัญ ทัพทันเมืองประวัติศาสตร์ ตลาดนัดโค กระบือ เลื่องลือผ้าทอ หลวงพ่อเคลือบศักดิ์สิทธิ์ งามวิจิตรเขาปฐวี