ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุดรธานี

Thung Na Ngam, Lan Sak, Udonthani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ดินแดง
ห้วยโศก
ชายเขา
นิคมสามัคคี
กาลอดบ่วง
หนองผักบุ้ง
น้ำวิ่ง
ทุ่งนางาม
บุ่งฝาง
ศรีบุญเรือง
ประชาสุขสรรค์
ทุ่งเศรษฐี