อุตรดิตถ์ Uttaradit

คำขวัญ เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกประดู่

ภูมิภาค เหนือ ตัวย่อไทย อต ตัวย่ออังกฤษ UTD ISO TH-54 FIPS TH010 ประชากร 462,618 พื้นที่ 7,829.64 km2

ไทย
อังกฤษ
ตำบล
คำขวัญ
เมืองอุตรดิตถ์
Mueang Uttaradit
17
เมืองท่าเหนือลุ่มน้ำน่าน ตำนาน แห่งสวางคบุรี อนุสาวรีย์พระยาพิชัย ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพ็ชร
ตรอน
Tron
5
ถิ่นอ้อยหวาน ธารน้ำใหญ่ ซิ่นไหมดี มีแหล่งปลา ไร่นาสมบูรณ์ ขอบคุณ พืชพันธุ์ธัญญาหาร อลังการไหลแพไฟ
ทองแสนขัน
Thong Saen Khan
4
เหล็กน้ำพี้กล้าแกร่ง แหล่งถ้ำค้างคาว ภูเขาหินอ่อน ลือกระฉ่อนผ้าทอ
ท่าปลา
Tha Pla
8
ธาราเขียวขจี นารีอ่อนหวาน เขื่อนตระการตา ปลาอุดมสมบูรณ์
น้ำปาด
Nam Pat
6
กระเทียมมีชื่อ เลื่องลือสักใหญ่ ศูนย์รวมใจพญาปาด งามธรรมชาติภูสอยดาว
บ้านโคก
Ban Khok
4
ทานตะวันเหลืองอร่าม เมืองงาม ชายแดนไทย-ลาว อากาศหนาวเย็นดี ผ้ามัดหมี่ขจรไกล
พิชัย
Phichai
11
ถิ่นกำเนิดพระยาพิชัย ไส้กรอกใหญ่รสเด็ด แกงรสเผ็ดหอยขม รื่นรมย์ดนตรีมังคละ หลวงพ่อโตพระคู่เมือง
ฟากท่า
Fak Tha
4
ห้วยเทิบสวยงาม มะขามหวานฉ่ำ ลือนามปู่ตา ทอผ้าลือไกล
ลับแล
Laplae
8
งามพระแท่นศิลาอาสน์ ถิ่นลางสาดรสดี เมืองพระศรีพนมมาศ แหล่งไม้กวาดตองกง ดงหอมแดงลือชื่อ งามระบือน้ำตกแม่พูล