อุตรดิตถ์ Uttaradit

54 010 อต UTD
เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก?? ""
เหนือ ประดู่ 462,618 7,829.64 km2

รายชื่ออำเภอในจังหวัดอุตรดิตถ์