อุบลราชธานี Uboratchathani

คำขวัญ อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกบัวหลวง

ภูมิภาค อีสาน ตัวย่อไทย อบ ตัวย่ออังกฤษ UBN ISO TH-41 FIPS TH76 ประชากร 1,813,088 พื้นที่ 15,677.93 km2

ไทย
อังกฤษ
ตำบล
คำขวัญ
เขมราฐ
Khemarat
9
ต้นตำหรับรำตังหวาย ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์น้ำใจงาม สุดเขตแดนสยาม มะขามหวานหลายหลาก กล้วยตากรสดี ประเพณีแห่เทียนพรรษา แข่งนาวาสองฝั่งโขง
เขื่องใน
Khueang Nai
18
เขื่องในหนองธรรมชาติ ธรรมาสน์สิงห์งามเด่น สุขสงบเย็นบึงเขาหลวง เลอสรวงลำน้ำชี ไหมมัดหมี่ภูมิปัญญา ปวงประชาพาใฝ่ธรรม
เดชอุดม
Det Udom
16
ศาลหลักเมืองสง่างาม ลือนามข้าวปลาอุดม สมถิ่นภูมินทร์ตั้งเมือง รุ่งเรืองวัฒนธรรม เย็นฉ่ำลำน้ำโดม คนเดชอุดมน้ำใจงาม
เมืองอุบลราชธานี
Mueang Ubon Ratchathani
12
แม่มูลไหลผ่าน แหล่งอาหารอินโดจีน งามล้ำเทียนพรรษา กราบไหว้พระแก้วบุษราคัม สนามบินนานาชาติ นักปราชญ์ลือนาม
เหล่าเสือโก้ก
Lao Suea Kok
4
เหล่าเสือโก้ก ยกพระธรรมนำพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมใจราษฎร์รัฐ ร่วมขจัดภัยแล้ง แพงใหญ่ชัยอุดม ชื่นชมโพนเมือง รุ่งเรืองหนองบก
โขงเจียม
Khong Chiam
5
รวมมัจฉา ภูผางาม น้ำสองสี ศิลป์ดีที่ผาแต้ม
โพธิ์ไทร
Pho Sai
6
เสาเฉลียงสูงสง่า หน้าผาสูงชัน มากพันธุ์ผลไม้ โพธิ์ไทรร่มรื่น ชื่นตาชายโขง
กุดข้าวปุ้น
Kut Khaopun
5
กุดข้าวปุ้น เมืองอู่ข้าว พระเจ้าใหญ่ขุมคำ งามล้ำผ้าทอ บ้านก่อปอถัก ภูขามงามนัก ประชารักสามัคคี
ดอนมดแดง
Don Mot Daeng
4
ดอนมดแดง แหล่งประวัติศาสตร์ นักปราชญ์ของอุบล ประชาชนใฝ่ธรรม ค่าล้ำเจดีย์สองสมเด็จ ถิ่นกำเนิดตำนานเมืองอุบล
ตระการพืชผล
Trakan Phuet Phon
23
ตระการเมืองข้าวหอม พร่ำพร้อมวัฒนธรรม งามล้ำหอไตร พระเจ้าใหญ่วัดศรี มากมีเกลือสินเธาว์ ถิ่นเก่าบ้านขุหลุ เชิดชูพุทธศาสน์ อุดมชาติด้วยพืชผล
ตาลสุม
Tan Sum
6
ผ้าห่มงาม ข้าวหลามรสดี มากมีลูกตาล หวานมันฝักบัว
ทุ่งศรีอุดม
Thung Si Udom
5
ปอขาวข้าวงาม อร่ามตาปราสาทบ้านเบญจ์ วัฒนธรรมดีเด่นโหวดว่าวสะนู ถิ่นน่าอยู่ทุ่งศรีอุดม
นาเยีย
Na Yia
3
ดินแดนแห่งธัญญาหาร สายธารลำโดมใหญ่ งามวิไลสามนา ปวงประชาสถาพร
นาจะหลวย
Na Chaluai
6
นาจะหลวยรวยน้ำใจ ถิ่นวัฒนธรรม ไทยสี่เผ่า เทพเจ้าภูหมากจอง เนืองนอง น้ำตกถ้ำบักเตว
นาตาล
Na Tan
4
พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อล้ำค่า ภูถ้ำทองเด่นสง่า เกาะแก่งงามตา สูงค่าโบราณคดี
น้ำขุ่น
Nam Khun
4
เขตถิ่นดินดี มีเงาะทุเรียนข้าวโพดหวาน นับล้านนกกระยางขาว ชนเผ่าสามภาษา ล้ำค่าอัญมณี ของดีศิลาดำ งามล้ำน้ำตกตาดไฮ สวยซึ้งใจพลาญฮึม
น้ำยืน
Nam Yuen
7
ดินแดนสามเหลี่ยมมรกต งามงดพลาญเสือ เหลือเฟืออัญมณี มากมีพืชเศรษฐกิจ แหล่งสถิตนารายณ์บรรทมสินธุ์ สวยโสภิณถ้ำโยนี
บุณฑริก
Buntharik
8
บุณฑริกบัวขาว ชาวราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำน้ำตก ป่ารกเขาชัน เขตกั้น แดนลาว หน้าหนาวปูขน ชลโดม ไหลเวียน ภาพเขียนห้าพันปี สมวัดป่า วิเวก เอนกค่าคุณธรรม
พิบูลมังสาหาร
Phibun Mangsahan
14
พิบูลมังสาหารงามวิไล พระปรมาภิไธย ล้ำค่า มหาสงกรานต์แก่งสะพือ เลื่องลือเมืองฆ้อง ถิ่นทองภักษาหาร งามตระการวัดภูเขาแก้ว
ม่วงสามสิบ
Muang Sam Sip
14
ถิ่นคนดี ศรีธนญชัยสระโบราณ แหล่งกำเนิดมะขามหวาน พระโรจน์ไผ่ใหญ่ กราบไหว้หลวงพ่อเกษมสีมา ชมวัดป่าวิเวก เอนกค่าคุณธรรม
วารินชำราบ
Warin Chamrap
16
นมัสการหลวงปู่ชา มีปลาแซบหลาย มากพันธุ์ไม้ดอก บ่งบอกวัฒนธรรม
ศรีเมืองใหม่
Si Mueang Mai
11
ศรีเมืองใหม่แดนธรรมประเสริฐ ถิ่นกำเนิดหลวงปู่มั่น ลือลั่นสวรรค์ภูหล่น ยลสวยหินผานางคอย ลอยล่องแก่งจุการ งามตระหง่านเสาธงวงกลมใหญ่
สว่างวีระวงศ์
Sawang Wirawong
4
สว่างวีระวงศ์ ผลิตส่งกุหลาบงาม ลือนามหม่อนไหม ก้าวไกลเกษตร อุตสาหกรรม นำสู่อินโดจีน
สำโรง
Samrong
9
ดินแดนข้าวสารหอม ดอกพะยอมบานฉ่ำ ลำน้ำผับปลาชุม โอบอุ้มคุณธรรม งามล้ำผ้าไหม เสื่อเตย
สิรินธร
Sirindhorn
6
เจ้าฟ้าประทานนาม งามตำหนักราชสุดา พุทธปฏิมาสิรินธร ออนซอนพลังไฟฟ้า ค้าขายไทย-ลาว ตะนะพราวแก่งงาม