อุบลราชธานี Uboratchathani

41 76 อบ UBN
อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล?? ""
อีสาน บัวหลวง 1,813,088 15,677.93 km2

รายชื่ออำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี