อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี - Kut Khaopun, Uboratchathani

พื้นที่ 320.00 km2 คำขวัญ กุดข้าวปุ้น เมืองอู่ข้าว พระเจ้าใหญ่ขุมคำ งามล้ำผ้าทอ บ้านก่อปอถัก ภูขามงามนัก ประชารักสามัคคี