อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี - Trakan Phuet Phon, Uboratchathani

พื้นที่ 1,465.00 km2 คำขวัญ ตระการเมืองข้าวหอม พร่ำพร้อมวัฒนธรรม งามล้ำหอไตร พระเจ้าใหญ่วัดศรี มากมีเกลือสินเธาว์ ถิ่นเก่าบ้านขุหลุ เชิดชูพุทธศาสน์ อุดมชาติด้วยพืชผล