อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี - Na Yia, Uboratchathani

พื้นที่ 227.00 km2 คำขวัญ ดินแดนแห่งธัญญาหาร สายธารลำโดมใหญ่ งามวิไลสามนา ปวงประชาสถาพร

ไทย
อังกฤษ
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์