อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี - Nam Khun, Uboratchathani

พื้นที่ 377.50 km2 คำขวัญ เขตถิ่นดินดี มีเงาะทุเรียนข้าวโพดหวาน นับล้านนกกระยางขาว ชนเผ่าสามภาษา ล้ำค่าอัญมณี ของดีศิลาดำ งามล้ำน้ำตกตาดไฮ สวยซึ้งใจพลาญฮึม