อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี - Nam Yuen, Uboratchathani

พื้นที่ 854.50 km2 คำขวัญ ดินแดนสามเหลี่ยมมรกต งามงดพลาญเสือ เหลือเฟืออัญมณี มากมีพืชเศรษฐกิจ แหล่งสถิตนารายณ์บรรทมสินธุ์ สวยโสภิณถ้ำโยนี