อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี - Sawang Wirawong, Uboratchathani

พื้นที่ 218.00 km2 คำขวัญ สว่างวีระวงศ์ ผลิตส่งกุหลาบงาม ลือนามหม่อนไหม ก้าวไกลเกษตร อุตสาหกรรม นำสู่อินโดจีน