อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี - Khueang Nai, Uboratchathani

พื้นที่ 772.80 km2 คำขวัญ เขื่องในหนองธรรมชาติ ธรรมาสน์สิงห์งามเด่น สุขสงบเย็นบึงเขาหลวง เลอสรวงลำน้ำชี ไหมมัดหมี่ภูมิปัญญา ปวงประชาพาใฝ่ธรรม