อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี - Lao Suea Kok, Uboratchathani

พื้นที่ 284.00 km2 คำขวัญ เหล่าเสือโก้ก ยกพระธรรมนำพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมใจราษฎร์รัฐ ร่วมขจัดภัยแล้ง แพงใหญ่ชัยอุดม ชื่นชมโพนเมือง รุ่งเรืองหนองบก