อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี - Khong Chiam, Uboratchathani

พื้นที่ 765.00 km2 คำขวัญ รวมมัจฉา ภูผางาม น้ำสองสี ศิลป์ดีที่ผาแต้ม