อ่างทอง Angthong

คำขวัญ พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง เมืองสองพระนอน ดอกไม้ประจำจังหวัด: ไม่มี

ภูมิภาค กลาง ตัวย่อไทย อท ตัวย่ออังกฤษ ATG ISO TH-15 FIPS TH35 ประชากร 284,970 พื้นที่ 882.79 km2

ไทย
อังกฤษ
ตำบล
คำขวัญ
เมืองอ่างทอง
Mueang Ang Thong
14
พระศรีเมืองทองคุ้มบ้าน หลวงพ่อสดโอฬาร ถิ่นฐานเกษตรกรรม ธรรมะครองใจ
แสวงหา
Sawaeng Ha
7
แสวงหาเมืองบึงใหญ่ ผลไม้พันธุ์ดี พระศรีศาสนา พฤกษาแห่งประวัติศาสตร์
โพธิ์ทอง
Pho Thong
15
หลวงพ่อขุนอินท์อันศักดิ์สิทธิ์ ทั่วทิศเครื่องจักสาน โบราณสถานตึกคำหยาด ปลาดื่นดาษหน้าวัดข่อย เจดีย์สูงลอยวัดจุฬามณี
ไชโย
Chaiyo
9
หมูทุบลือเลื่อง พระเครื่องเกษไชโย ผักตบโชว์จักสาน มะกรูดหวานเชื่อมใจ
ป่าโมก
Pa Mok
8
โบราณสถานล้ำค่า ตุ๊กตาชาววัง กลองดัง อิฐแกร่ง แหล่งก้านธูป
วิเศษชัยชาญ
Wiset Chai Chan
15
ขนมไทยขึ้นชื่อ เลื่องลือวีรไทย หลวงพ่อใหญ่วัดสี่ร้อย แม่น้ำน้อยเกษตรกรรม จิตรกรรมฝาผนัง โด่งดังเซรามิ
สามโก้
Samko
5
เส้นทางประวัติศาสตร์ ตลาดรวมผลไม้ ทำนาได้ตลอดปี สืบสานประเพณีเพลงพื้นบ้าน