อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง - Pa Mok, Angthong

พื้นที่ 80.90 km2 คำขวัญ โบราณสถานล้ำค่า ตุ๊กตาชาววัง กลองดัง อิฐแกร่ง แหล่งก้านธูป