อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง - Wiset Chai Chan, Angthong

พื้นที่ 224.70 km2 คำขวัญ ขนมไทยขึ้นชื่อ เลื่องลือวีรไทย หลวงพ่อใหญ่วัดสี่ร้อย แม่น้ำน้อยเกษตรกรรม จิตรกรรมฝาผนัง โด่งดังเซรามิ