อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง - Samko, Angthong

พื้นที่ .00 km2 คำขวัญ เส้นทางประวัติศาสตร์ ตลาดรวมผลไม้ ทำนาได้ตลอดปี สืบสานประเพณีเพลงพื้นบ้าน