อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง - Pho Thong, Angthong

พื้นที่ 219.40 km2 คำขวัญ หลวงพ่อขุนอินท์อันศักดิ์สิทธิ์ ทั่วทิศเครื่องจักสาน โบราณสถานตึกคำหยาด ปลาดื่นดาษหน้าวัดข่อย เจดีย์สูงลอยวัดจุฬามณี