เชียงราย Chiang rai

คำขวัญ เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกพวงแสด

ภูมิภาค เหนือ ตัวย่อไทย ชร ตัวย่ออังกฤษ CRI ISO TH-57 FIPS TH03 ประชากร 1,198,218 พื้นที่ 11,438.41 km2

ไทย
อังกฤษ
ตำบล
คำขวัญ
เชียงแสน
Chiang Saen
6
ถิ่นอมตะ พระเชียงแสน แดนสามเหลี่ยม เยี่ยมน้ำโขง จรรโลงศิลปะ
เชียงของ
Chiang Khong
7
หลวงพ่อเพชรคู่เมือง ลือเลื่องปลาบึกหาดไคร้ แหล่งผ้าทอน้ำไหล ประตูใหม่อินโดจีน
เทิง
Thoeng
10
พระธาตุจอมจ้อคู่บ้าน น้ำลาวหงาวอิง คู่เมือง ภูชี้ฟ้าลือเลื่อง งามประเทือง ดอกเสี้ยวบาน
เมืองเชียงราย
Mueang Chiang Rai
16
เมืองพญามังราย สายใยน้ำกก พระหยกล้ำค่า ไร่แม่ฟ้าหลวงรวมใจ น้ำตกใสขุนกรณ์
เวียงเชียงรุ้ง
Wiang Chiang Rung
3
เวียงเก่าเชียงรุ้ง เขาสูงพระบาท ธรรมชาติน้ำตก มรดกล้านนา ประชารื่นรมย์ ชื่นชมคุณธรรม
เวียงแก่น
Wiang Kaen
4
เจ้าหลวงเวียงแก่น ชายแดนไทยลาว น้ำงาวพราวใส ผาไดเด่นดัง ผาตั้งเด่นนาน ภูชี้ฟ้าสูงตระหง่าน ส้มโอหวานรสดี
เวียงชัย
Wiang Chai
5
หนองหลวงแหล่งปลา ดอนศิลาผาใหญ่ พระเจ้ากือนาลือไกล เวียงชัยข้าวดี
เวียงป่าเป้า
Wiang Pa Pao
7
เมืองโบราณเวียงกาหลง มีองค์พระธาตุแม่เจดีย์ น้ำพุร้อนดี ทุ่งเทวีและโป่งน้ำร้อน
แม่จัน
Mae Chan
11
พระธาตุกู่แก้วคู่บ้าน แม่น้ำจันคู่เมือง ลิ้นจี่หวานลือเลื่อง รุ่งเรืองวัฒนธรรม
แม่ฟ้าหลวง
Mae Fa Luang
4
พระตำหนักดอยตุงล้ำค่า สมเด็จย่า เป็นมิ่งขวัญ เผ่าพันธุ์หลากหลาย มากมายชาดี งามสดสีซากุระบาน
แม่ลาว
Mae Lao
5
แม่น้ำลาวคู่บ้าน ห้วยล้านพลับพลาคู่เมือง พระธาตุจอมหมอกแก้วลือเลื่อง นามประเทืองแผ่นดินทอง
แม่สรวย
Mae Suai
7
ดอยช้างสูงเด่น ร่มเย็นพระธาตุจอมแจ้ง แหล่งชาวาวี ประเพณีสูงค่า งามสง่าศาลสมเด็จฯ ขิงเผ็ดรสดี สตรีงามน้ำใจ ประชาธิปไตยมั่นคง
แม่สาย
Mae Sai
8
เหนือสุดยอดในสยาม ลือนามพระธาตุเจ้าดอยตุง ผดุงวัฒนธรรมล้านนา เปิดมรรคาสู่อินโดจีน แผ่นดินพระเจ้าพรหมมหาราช
ขุนตาล
Khun Tan
3
พระแสนแซ่คู่บ้าน พระธาตุขุนตาลคู่เมือง รอยพระบาทลือเลื่อง ขุนตาลเมืองคนดี
ดอยหลวง
Doi Luang
3
ดอยหลวงสูงสง่า ธาราสองสาย หลากหลายประเพณี สี่เผ่าพี่น้อง แดนทองเกษตรกรรม
ป่าแดด
Pa Daet
5
ป่าแดดข้าวหอม ธาตุจอมสูงสง่า หุ่นฟางสัตว์ป่า ถ้ำผาแหล่งธรรม งามล้ำผ้าไหม
พญาเม็งราย
Phaya Mengrai
5
ชื่อเป็นสง่า คุ้มพญาเด่น ร่มเย็นตาดควัน มิ่งขวัญปูล้าน
พาน
Phan
15
พระธาตุจอมแว่ศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตลำไย ถ้ำ​ผา​โขงงามสดใส เลื่องลือไกลถิ่นข้าวสาร งามตระการพระธาตุสามดวง​ ​เที่ยวดอยหลวงน้ำตกปูแกง