เชียงราย Chiang rai

57 03 ชร CRI
เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง?? ""
เหนือ พวงแสด 1,198,218 11,438.41 km2

รายชื่ออำเภอในจังหวัดเชียงราย