อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย - Khun Tan, Chiang rai

พื้นที่ 234.00 km2 คำขวัญ พระแสนแซ่คู่บ้าน พระธาตุขุนตาลคู่เมือง รอยพระบาทลือเลื่อง ขุนตาลเมืองคนดี

ไทย
อังกฤษ
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์