อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย - Phaya Mengrai, Chiang rai

พื้นที่ 620.00 km2 คำขวัญ ชื่อเป็นสง่า คุ้มพญาเด่น ร่มเย็นตาดควัน มิ่งขวัญปูล้าน