อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย - Chiang Khong, Chiang rai

พื้นที่ 836.90 km2 คำขวัญ หลวงพ่อเพชรคู่เมือง ลือเลื่องปลาบึกหาดไคร้ แหล่งผ้าทอน้ำไหล ประตูใหม่อินโดจีน