อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย - Chiang Saen, Chiang rai

พื้นที่ 554.00 km2 คำขวัญ ถิ่นอมตะ พระเชียงแสน แดนสามเหลี่ยม เยี่ยมน้ำโขง จรรโลงศิลปะ