อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย - Thoeng, Chiang rai

พื้นที่ 821.00 km2 คำขวัญ พระธาตุจอมจ้อคู่บ้าน น้ำลาวหงาวอิง คู่เมือง ภูชี้ฟ้าลือเลื่อง งามประเทือง ดอกเสี้ยวบาน