อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย - Mueang Chiang Rai, Chiang rai

พื้นที่ 1,216.10 km2 คำขวัญ เมืองพญามังราย สายใยน้ำกก พระหยกล้ำค่า ไร่แม่ฟ้าหลวงรวมใจ น้ำตกใสขุนกรณ์