อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย - Wiang Chai, Chiang rai

พื้นที่ 258.80 km2 คำขวัญ หนองหลวงแหล่งปลา ดอนศิลาผาใหญ่ พระเจ้ากือนาลือไกล เวียงชัยข้าวดี