อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย - Wiang Pa Pao, Chiang rai

พื้นที่ 1,217.00 km2 คำขวัญ เมืองโบราณเวียงกาหลง มีองค์พระธาตุแม่เจดีย์ น้ำพุร้อนดี ทุ่งเทวีและโป่งน้ำร้อน