อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย - Wiang Kaen, Chiang rai

พื้นที่ 526.00 km2 คำขวัญ เจ้าหลวงเวียงแก่น ชายแดนไทยลาว น้ำงาวพราวใส ผาไดเด่นดัง ผาตั้งเด่นนาน ภูชี้ฟ้าสูงตระหง่าน ส้มโอหวานรสดี