อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย - Mae Chan, Chiang rai

พื้นที่ 551.00 km2 คำขวัญ พระธาตุกู่แก้วคู่บ้าน แม่น้ำจันคู่เมือง ลิ้นจี่หวานลือเลื่อง รุ่งเรืองวัฒนธรรม