อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย - Mae Fa Luang, Chiang rai

พื้นที่ 641.40 km2 คำขวัญ พระตำหนักดอยตุงล้ำค่า สมเด็จย่า เป็นมิ่งขวัญ เผ่าพันธุ์หลากหลาย มากมายชาดี งามสดสีซากุระบาน