อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย - Mae Lao, Chiang rai

พื้นที่ 406.00 km2 คำขวัญ แม่น้ำลาวคู่บ้าน ห้วยล้านพลับพลาคู่เมือง พระธาตุจอมหมอกแก้วลือเลื่อง นามประเทืองแผ่นดินทอง