อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย - Mae Suai, Chiang rai

พื้นที่ 1,428.61 km2 คำขวัญ ดอยช้างสูงเด่น ร่มเย็นพระธาตุจอมแจ้ง แหล่งชาวาวี ประเพณีสูงค่า งามสง่าศาลสมเด็จฯ ขิงเผ็ดรสดี สตรีงามน้ำใจ ประชาธิปไตยมั่นคง