อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย - Mae Sai, Chiang rai

พื้นที่ 285.00 km2 คำขวัญ เหนือสุดยอดในสยาม ลือนามพระธาตุเจ้าดอยตุง ผดุงวัฒนธรรมล้านนา เปิดมรรคาสู่อินโดจีน แผ่นดินพระเจ้าพรหมมหาราช