อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ - Fang, Chiang mai

พื้นที่ 888.16 km2 คำขวัญ เมืองพระเจ้าฝาง ดอยอ่างขางสูงซ้อน น้ำพุร้อน-เย็นลือเลื่อง เมืองเกษตรกรรม แหล่งวัฒนธรรมล้านนา ล้ำเลอค่าน้ำมันดิ