อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ - Saraphi, Chiang mai

พื้นที่ 97.45 km2 คำขวัญ ต้นยางใหญ่ ลำไยหวาน เมืองโบราณเวียงกุมกาม พระนอนบวรงาม เชิดชูนามสารภี